Работна средба со претставничките на Локалното координативно тело за заштита од дискриминација

Во рамките на проектот „Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг“, денеска имавме заедничка работна средба со претставничките на Локално координативно тело за заштита од дискриминација – Општина Штип. Тоа е мултисекторско тело и функционира во Општина Штип Македонија.

На работната средба разговаравме на теми поврзани со родово-базираната дискиминација, мобингот, како и поттикнување на заеднички иницијативи и акции со телото, со цел унапредување на правата на работничките и жените.

#родовосензитивниЕУинтеграции

#родовосензитивниконЕУ

Проектот „Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг“, имплементиран од Гласен Текстилец е поддржан од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“. Акцијата е финансирана од Европската Унија и ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида). Оваа објава е создадена со финансиска поддршка на Европската Унија, ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида). Содржината е единствена одговорност на Гласен Текстилец и не ги одразува ставовите на Европската Унија или Сида.
Blagojche Dishoski

Finance Coordinator

Related Post