Врснички едукации за средношколци, работни односи

Во текот на месец ноември 2022 година ги започнавме врсничките едукации во рамките на проектот „Организирани граѓани, за организирана иднина“. Едукациите се поврзани со теми, кои ги опфаќаат концептите од Законот за работни односи, Законот за заштита и спречување од дискриминација, како и мобинг на работното место и меѓуврсничко насилство и се препознатливи по #ГиЗнамСвоитеРаботничкиПраваЈаЗнамСвојатаМоќ

Преку овие едукации опфативме над 150 средношколци од Источниот регион и Вардарскиот регион.

Оддржани едукации:

СОУ „Љупчо Сантов“-Кочани

СОУ„Ванчо Прке“- Виница

СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип

ПСУ САБА Штип

СОУ Kиро Спанџов-Брко”-Кавадарци

СОУ „Јане Сандански“ – Штип

СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип

.

.

.

Овој настан е финансиски поддржан од Меѓународниот центар Олоф Палме и Шведска.

#OlofPalmeInternationalCenter

Embassy of Sweden in Skopje

Olof Palmes internationella center

Blagojche Dishoski

Finance Coordinator

Related Post