Проектот е финансиски поддржан од  Фондацијата Kvinna till Kvinna и Шведска. Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Гласен Текстилец – Штип и не ги одразува ставовите на Фондацијата Kvinna till Kvinna и Шведска.

 

Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион 2

Date: јануари 1, 2022
Client: Текстилни работнички
Project Type: Економско зајакнување и родова еднаквост

Период на имплементација:

1 јануари 2022 - 31 декемрври 2023

Цели:

Активности:

  1. Панел дискуција: „Правата на жените, нивното економско зајакнување и влијанието на политиките врз нив“.

Резултати:

Медиуми: