Проектот е финансиски поддржан од  Фондацијата Kvinna till Kvinna и Шведска. Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Гласен Текстилец – Штип и не ги одразува ставовите на Фондацијата Kvinna till Kvinna и Шведска.

 

Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион 2

Date: јануари 1, 2022
Client: Текстилни работнички
Project Type: Економско зајакнување и родова еднаквост

Период на имплементација:

1 јануари 2022 - 31 декемрври 2023

Буџет:

600.000,00 SEK

Активности:

  1. Панел дискуција: „Правата на жените, нивното економско зајакнување и влијанието на политиките врз нив“.
  2. Координативни средби помеѓу преставници на Државниот инспекторат за труд и Комисијата за одлучување од втор степен;
  3. Изработка на маркет анализа;
  4. Едукативна работилница за жени текстилни работнички, за социјално претпријатие;
  5. Судски постапки;
  6. Изработка на промотивни материјали;
  7. Изработка на комуникациска стратегија;
  8. Изработка на административен водич.