Проектот е финансиран од шведската Фондација Квинна тилл Квинна.

Институционално и економско зајакнување на жените и девојки од источниот регион.

Date: декември 1, 2020
Client: Тектилни работнички
Project Type: Економско зајакнување на жените, родова еднаквост

Период на имплеметнација:

1 декември 2020 - 31 декември 2021.

Активности:

 • Промотивни материјали.
 • Сеопфатна анализа за законот за коперативи;
 • Policy brief
 • Тридневна работилница на тема: “Economic empowerment of women textile workers through textile cooperatives".
 • Конференција на тема: “Economic empowerment of women textile workers through textile cooperatives".
 • Семинар за запознавање на работничките со новиот закон за заштита и спречување од дискриминација.
 • Судски постапки.

Цели:

 1. Запознавање на жените текстилни работнички со примери од регионот со цел нивно економско зајакнување, како и со законските механизми што им се достапни за почитување на работничките права и заштита од дискриминација на работното место.

Резултати:

 1. Подобрен институционален одговор на кршење на работничките права и дискриминација на жените од текстилната индустрија;
 2. Истражени  можности за економско зајакнување на жените од текстилната индустрија;
 3. Зголемен организациски капацитет и видливост за понатамошен развој на организацијата.
 

Публикации:

Галерија: