Проектот е финансиран од меѓународниот центар Олоф Палме од Шведска.

ОРГАНИЗИРАНИ ГРАЃАНИ ЗА ОРГАНИЗИРАНА ИДНИНА.

Date: октомври 10, 2018
Client: Текстилни работници
Project Type: Застапување и лобирање, работнички права

Период на имплементација:

1 октомври 2018 - 31 декември 2021.

Цел:

  1. Јакнење на капацитетите на здружението преку ново вработени лица и политики на здружението.

Резултати:

  1. Донесени процедури и политики на здружението за финансиско о работење, политики за родова еднаквост, организациони и статутарни промени;
  2. Одржани работилници и културно уметнички активности за поттикнување на работничките од текстилната индустрија да се вклучат во работата на здруженијата на граѓани.

Публикации:

Галерија: