Проектот „Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг“, имплементиран од Гласен Текстилец е поддржан од Реактор – Истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“. Акцијата е финансирана од Европската Унија и ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида).

Report mobbing, do not be silent, we are not gender equal with mobbing!

Date: мај 8, 2022
Client:
Project Type: Дискриминација и мобинг
Период на имплементација од 1 јануари 2022 до 31 јануари 2023 A1 - "Promotional materials and banner, social media campaign" A2 - "Promotional - educational campaign - live" A3 - "Video campaign"  A4 - “Coordination meetings with institutions”  A5 - “Analysеs”