1. ПОЧИТУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ

Проекти во тек:

1.1. Организирани граѓани за организирана иднина 2023

1.2. Институционално и економско зајканување на жените и девојките од источниот регион 2

Завршени проекти:

1.1. Организирани граѓани за организирана иднина 2023

1.2. Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници

1.3. Пристап до правда во Источен регион

1.4. Создади мрежа на знаење, препознај, пријави прекршувања права

  1. ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Завршени проекти:

1.1. Occupational Diseases of Women Garment Workers in Albania and North Macedonia

  1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ И ЕЛИМИНИРАЊЕ НА РОДОВО-БАЗИРАНАТА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Проекти во тек:

1.1. Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион 2

Завршени проекти:

1.1. Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг!

1.2. Институционално и економско зајакнување на жените и девојки од источниот регион

1.3. Унапредување на правата на текстилните работнички од источниот регион

1.4. Преку едукација до подобрување на статусот на текстилните работнички и младите жени во општеството

  1. МЛАДИ И МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ

  1. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОДОБРУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ

  1. МЕЃУНАРОДНО ЗАСТАПУВАЊЕ И ЕУ ИНТЕГРАЦИИ

  1. ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИ И ДЕВОЈКИ

Проекти во тек:

1.1. Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион 2