1. ПОЧИТУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
  2. ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
  3. УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ И ЕЛИМИНИРАЊЕ НА РОДОВО-БАЗИРАНАТА ДИСКРИМИНАЦИЈА
  4. МЛАДИ И МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ:
  5. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОДОБРУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ
  6. ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ