ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 – ИЗБОРНО СОБРАНИЕ 2021

Почитувани работници и работнички, пријатели, донатори и соработници,


Здружението за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ од Штип е непрофитна организација формирана во мај 2017 година од активисти за човекови и работнички права, поранешни и сегашни работнички од текстилната индустрија. Идејата да се формира „Гласен Текстилец“ е произлезена од претходното искуство како активисти и вработени во текстилната индустрија, бидејќи ја увидовме потребата да се започне со решавање и актуелизирање на проблемот со ниските плати, лошите и небезбедни услови за работа, мобинг и дискриминација на работно место во секторот за производство на облека и чевли. Работејќи на овој проблем, наидовме на затворени врати од институциите, неинформираност кај работниците/чките за нивните работнички и човекови права, недостиг од информации за заштита при прекршувања на работнички права, заштита од мобинг, дискриминација и повреда на работно место. Наидовме на инертни синдикати, односно, еден единствен синдикат кој има репрезентативност во оваа гранка, а истиот според изјави на работници, тотално нефункционален.
Здружението е формирано се со цел да ја подигне свеста на властите, институциите, синдикатите, па и самите работници и работнички за прекршувањето на работничките права, ниските плати и кршење на законот за работни односи, закон за социјална заштита, закон за минимална плата и разните состојби кои се недозволиви во една држава која претендира да биде членка на ЕУ.
Изминатата 2020 година, „Гласен Текстилец“ имплементира 4 проекти (Институционално и економско зајакнување на жените и девојки од источниот регион, Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници,Организирани граѓани за организирана иднина, Унапредување на правата на текстилните работнички од источниот регион), а дел од нив беа посветени за намалувањето на штетите предизвикани од глобалната пандемија со Ковид-19 вирусот.

За време на заседавањето на собранието, членовите на собранието на „Гласен Текстилец“ ја реизбраа Кристина Ампева за претседателка со мандат од 4 години, како и нов Надзорен одбор, со мандат од 4 години.

Blagojche Dishoski

Project coordinator/Financial collaborator

mailto: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk/075 316 108 The Citizens 'Association Glasen Textilec was established in May 2017 by textile workers and activists for the protection of human and workers' rights. Glasen Textilec aims to: promote and popularize the problems of workers and the violation of their rights, raising the awareness of workers and young people before their first employment through education, tribunes, conferences, seminars and other activities that are needed, participation in the preparation of laws and other normative acts and regulations in the areas of interest of the association and workers in the textile, leather and shoe industries. Through the programs and projects that we implement we strive for the promotion of gender equality in the textile industry in the municipality of Shtip, as well as the reduction of gender discrimination, considering that almost 80 percent of the employees are females.

Related Post

Leave A Comment

Name

Website

Comment