ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС

Предмет: Доставување на Општински литературен награден конкурс.

По повод:  „Текстилијада 5“.

„Гласен Текстилец“ во соработка со Н У-У Библиотека „Гоце Делчев” – Штип, во рамките на „ТексилИјадА 5“ распишуваат:

ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС

ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ НА ТЕМА :

ЗА РАБОТНИЧКАТА“

Право на учество на Конкурсот, со свои творби, имаат ученици од основните и средните училишта во Штип.

Литературните творби се доставуваат на следнава мејл адреса: konkurs@glasentekstilec.mk со назнака – За награден конкурс.

Заедно со творбата, се доставува: Име и презиме (авторот), со неговата адреса, училиште, и телефонски број.

За сите учесници темата е: ,,ЗА РАБОТНИЧКАТА”.

Се предвидува да бидат доделени по 3 (три)  награди, во две конкуренции:

а) за ученици од 6-9 одд.(I, II, III награда);

б) за средношколци (I, II, III награда).

Конкурсот трае од 15.09.2021 до 01.10.2021 година.

 Резултатите ќе бидат објавени и наградите доделени во дворот на Н У-У Библиотека „Гоце Делчев”  на ден 07.10.2021 во 17:00 часот .

 Во Штип14.09.2021 год. од Конкурсната комисија.

ТЕКСТИЛИЈАДА:

Оваа година по петти пат, здружението за заштита на работничките права Гласен Текстилец – Штип го организира настанот Текстилијада што ќе се одржи во Штип во периодот од 07 – 09 октомври 2021 година.
Во текот на изминатите четири изданија, најголемиот настан од ваков вид во регионот, ја постигнува својата мисија да ги поттикне младите, работниците и работничките да се вклучат во процесите на одлучување. Преку настаните кои се од социјален и уметнички карактер да прикаже на јавноста за потребата од поддршка за подобрување на правата на работниците и работничките.
Мотото на настанот за оваа година е „Известувањето и улогите во борбата за работнички права“. Овогодинешната Текстилијада има за цел да ја отвори темата за почитувањето на работничките права и стандардот на текстилните работници и работнички. Затоа, оваа година повеќе ќе се осврнеме кон улогата на локалните и национални медиуми, како и странските модни брендови за кои нашите текстилни работници и работнички ги шијат модните парчиња.
Преку дијалог, како и секоја година со носителите на одлуки, институциите, медиумите, брендовите, работниците и работничките, да ги приоретизираме проблемите и заеднички да оствариме позитивни резултати.
Ова е особено важно за економијата и стандардот на граѓаните односно, благосостојбата на вработените од приватниот сектор бидејќи од нив зависи иднината и економијата на една држава.
Нашата улога како носители на законски регулативи, имплементатори, брендови, медиуми и здруженија е важна за унапредувањето на правата и стандардот на огромна група на граѓани.

Петтото издание на Текстилијада е поддржано од: Олоф Палме Интернационален Центар, Фондација Kvinna till Kvinna и Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида).

Blagojche Dishoski

Project coordinator/Financial collaborator

mailto: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk/075 316 108 The Citizens 'Association Glasen Textilec was established in May 2017 by textile workers and activists for the protection of human and workers' rights. Glasen Textilec aims to: promote and popularize the problems of workers and the violation of their rights, raising the awareness of workers and young people before their first employment through education, tribunes, conferences, seminars and other activities that are needed, participation in the preparation of laws and other normative acts and regulations in the areas of interest of the association and workers in the textile, leather and shoe industries. Through the programs and projects that we implement we strive for the promotion of gender equality in the textile industry in the municipality of Shtip, as well as the reduction of gender discrimination, considering that almost 80 percent of the employees are females.

Related Post

Leave A Comment

Name

Website

Comment