Барање (1/2022) за прибирање на понуди за набавка на техничка опрема – Лаптоп

СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ  ГО ОБЈАВУВАМЕ БАРАЊЕТО БРОЈ 1/2022

Здружението Гласен Текстилец од Штип има потреба од набавка на техничка опрема, согласно техничката спецификација во прилог на барањето.

Барањето се објвува во рамките на проектот: „Report mobbing, do not be silent, we are not gender equal with mobbing!“, со Договор број: 36-0801-1, финансиран од Европската Унија и ко-финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (СИДА), а субгрантиран од Реактор – Истражување во Акција и нивните партнери во рамките на проектот: “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process’’.


Ве покануваме да ни ја доставите вашата Понуда најдоцна до 18.02.2021 година, до 12:00 часот (по локално време) на адреса на Гласен Текстилец (ул. Пролетерска 42, 2 000 Штип) или електроски на: administration@glasentekstilec.mk и blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk

Blagojche Dishoski

Finance Coordinator

Related Post