БАРАЊЕ (2/2022) ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА – ЛАПТОП

Здружението Гласен Текстилец од Штип има потреба од набавка на техничка опрема, согласно техничката спецификација во прилог на барањето. Барањето се објвува во рамките на проектот: „Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион“со Договор број: MK01SID35-18603, финансиски поддржан од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида) и Фондацијата Kvinna till Kvinna.

Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда најдоцна до 20.04.2022 година, до 12:00 часот (по локално време) на адреса на Гласен Текстилец (ул. Пролетерска 42, 2 000 Штип, Република Северна Македонија) или електроски на: administration@glasentekstilec.mk и blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk

Повеќе информации можете да добиете на телефонскиот број 075 316 108.

Blagojche Dishoski

Finance Coordinator

Related Post