Пријави прекршок на работички права

Вашата пријава е анонимна, и вашите лични информации не се споделуваат ниту сочуваат!

Полињата означени со * се задолжителени

На мобилниот број ќе ви пристигне код за потврда на пријавата. Тој не се испраќа како дел од пријавата до надлежните.

Бидете што е можно подетални во овој дел, со примери, времиња и имиња


Со испраќање на оваа пријава, се согласувате внесените лични податоци да бидат обработувани и користени согласно Законот за заштита на лични податоци, од страна на овластеното лице за давање на бесплатна претходна правна.

ИСПРАТИ ПРИЈАВА

Потврди пријава

На вашиот мобилен број беше испратен код за потврда на пријавата. Ве молиме внесете го во следното поле за да ја потврдите пријавата.ПОТВРДИ