ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ВЕБ СТРАНАТА НА „ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ“ - ШТИПWELCOME TO THE WEB PAGE OF „GLASEN TEXTILEC“ - SHTIP

Do you need a partner organization from North Macedonia, which works with workers’ rights? Or Erasmus+ partner? 
Please contact us: glasentekstilec@gmail.com, via viber + 389 (0) 75 316 108 

WHAT WE DO?

Пријавување на проблеми

До Гласен Текстилец можете да пријавите прекршување на работнички права, како што се:

 • прекршувања на Законот за работни односи (ЗРО);
 • прекршување на Општиот колективен договор (ОКД);
 • прекршувања на Законот за заштита и спречување од
  дискриминација

До нас досега се пријавувани секаков вид на прекршувања на работнички како што се:

 • помалку од законски утврдената минимална плата;
 • неисплаќање на плати;
 • доцнење со исплата на плата;
 • не евидентирање и неплаќање на прекувремена работа;
 • неплаќање на минат труд;
 • неплаќање на боледување;
 • неплаќање на регрес за годишен одмор (К15);
 • незаконски откази;
 • незаконски трансформации на работниот однос од неопределено на
 • определено време;
 • користење на годишен одмор;
 • мобинг на работно место;
 • прекршување на БЗР
  (безбедност здравје при работа);
 • дискриминација:
  • врз основа на бременост;
  • врз основа на родителство;
  • врз основа на национална припадност.

Бесплатна правна помош

Гласен Tекстилец дава бесплатна правна помош на работниците и работничките кои се дел од пазарот на трудот.

Правниот тим подготвува, пишува и испраќа:

 • претставки до Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и другите надлежни
  инспекторати;
 • подготвува извештаи;
 • барања до фирми, како и до институции.

WE ARE GLASEN TEXTILEC

Association for protection of workers’ rights Glasen Textilec – Shtip is a voluntary, non-profit, non-governmental, non-partisan association of citizens.
Glasen Textilec was formed in 2017 by textile workers and activists for the protection of human and labor rights.
Glasen Textilec operates on the territory of the Republic of North Macedonia.

0

Requests, complaints and notifications to the institutions.

0

Court cases

0

Beneficiaries coverage through project activities.

0

Projects implemented

PROJECTS

Glasen Textilec has implemented over 10 independent projects and several partner projects. Through the project activities, it advocates for the direct promotion of the rights of the textile workers, which by the way are human rights, guaranteed by the Constitution.

OUR DONORS

Note: Carousel will only load on frontend.

Association for protection of workers’ rights “GLASEN TEXTILEC” – Shtip.

Visiting address/offices: Every working day from 09:00 am to 16:00 pm, str. Sutjeska No.59, 2 000, Shtip.

Administrative address: str. Proleterska No.42, 2 000 Shtip.

E-mail:

Phone: + 389 75 316 109

This website has been produced with the assistance of the Kvinna till Kvinna Foundation.