Информирај се за твоите права

Повредите на работничките права можете и директно да ги пријавите во:

- Државен инспекторат за труд-Централна или во подрачните единици на вашиот град

Бул.Партизански Одреди бр. 48А, Скопје

+389 (0) 2 3116 110; +389 (0) 2 296 310
Доколку немате безбедни услови за работа или пак се повредите при работа, можете да пријавите во:

- Сектор за безбедност и здравје при работа

Бул.Партизански Одреди бр. 48А, Скопје

+389 (0) 2 3116 110; +389 (0) 2 296 310
Доколку не сте сигурни дали вашите права се прекршени или прво сакате анонимно да се консултирате со правник ,можете да се обратите во следните организации:

-Гласен Текстилец

Контакт: +389 (0) 78 312 365

glasentekstilec@yahoo.com


-Хелсиншки комитет за човекови права

ул.Наум Наумовски Борче бр. 83, 1000, Скопје

Контакт: +389 (0) 2 3119 073;+389 (0) 72 278 436

helkom@mhc.org.mk


Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари – септември 2019

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари – јуни 2019

Инфографик за состојбата со работничките права на текстилните работнички и работници, јануари – март 2019

Работата на Државниот инспекторат за труд август 2018 - март 2019

Работата на Државниот инспекторат за труд април - јуни 2019

Работата на Државниот инспекторат за труд јули - октомври 2019

Како да се заштитам од мобинг?

Колку сум безбеден/безбедна на работно место?

Синдикално организирање:

Пазар на труд:

Не чекај!


ПРИЈАВИ