Проектот е целосно финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида) и The Kvinna till Kvinna Foundation.

 

Контакт лице: Благојче Дишоски, електронска пошта: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk

Институционално и економско зајакнување на жените и девојки од источниот регион

Date: декември 1, 2020
Client: Тектилни работнички-работнички
Project Type: Економско зајакнување на жените, родова еднаквост

Период на имплеметнација:

1 декември 2020 - 31 декември 2021.

Активности:

 1. 1. Промотивни материјали;
 
 1. 2. Сеопфатна анализа за законот за коперативи. Погледни на: МК EN
 
 1. 3. Policy brief: Барање за печатење на Policy Brief важи до 16 декември до 12 часот.
 1. 4. Тридневна работилница на тема: “Economic empowerment of women textile workers through textile cooperatives" (23-25 јули 2021);
  1. Барање за хотелско сместување и конгресна сала (со важност до 12 јули 2021).
  2. Јавен Повик за пријавување на текстилни работнички за учество на тридневна работилница на тема „Економско зајакнување на текстилните работнички од источниот регион преку текстилни задруги “ (со важност до 19 јули 2021).
  3. Слики:
 
 1. 5. Конференција:  „Социјално и економско зајакнување на жените работнички преку кооперативи и социјални претпријатија“ (7 октомври 2021 година, Канал 77, Штип).
 
 1. 6. Семинар за запознавање на работничките со новиот закон за заштита и спречување од дискриминација Правно зајакнување на жените и девојките во однос на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“ (24-26 септември 2021);
  1. Барање за хотелско сместување и конгресна сала со важност до 9 септември 2021
  2. Јавен повик за „Правно зајакнување на жените и девојките во однос на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“, во рамките на проектот „Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот регион“.
  3. Статија за работилницата
 
 1. 7. Судски постапки.
     
 1. 8. Завршна конференција - Покана    Статија  Галеријa