Проектот е финансиран од шведската Фондација Квинна тилл Квинна (The Kvinna till Kvinna Foundation)

Институционално и економско зајакнување на жените и девојки од источниот регион.

Date: декември 1, 2020
Client: Тектилни работнички
Project Type: Економско зајакнување на жените, родова еднаквост

Период на имплеметнација:

1 декември 2020 - 31 декември 2021.

Активности:

 • Промотивни материјали;
 • Сеопфатна анализа за законот за коперативи;
 • Policy brief;
 • Тридневна работилница на тема: “Economic empowerment of women textile workers through textile cooperatives"; 
  1. Барање за хотелско сместување и конгресна сала (со важност до 12 јули 2021).
  2. Повик за пријавување на текстилни работнички за учество на тридневна работилница на тема „Економско зајакнување на текстилните работнички од источниот регион преку текстилни задруги “ (со важност до 19 јули 2021).
 • Конференција;
 • Семинар за запознавање на работничките со новиот закон за заштита и спречување од дискриминација;
 • Судски постапки.

Цели:

Резултати:

Публикации:

Галерија: