Проектот е финансиски поддржан од  Меѓународниот центар Олоф Палме и Шведската Влада. Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Гласен Текстилец – Штип и не ги одразува ставовите на Олоф Палме центарот и Шведската Влада.

 

Контакт лице: Благојче Дишоски, електронска пошта: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk

Организирани граѓани за организирана иднина 2022

Date: јануари 1, 2022
Client: Работници и работнички
Project Type: Социјален дијалог, работнички права

ОГЛАСНА ТАБЛА:

 

Период на имплементација:

1 јануари 2022 - 31 декемрври 2022

Цели:

Активности:

  1. Текстилијада 2022
  2. Работилница за креирање на акциски план за 2023-2024
3. Врснички едукации

Резултати:

Медиуми: