Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот “Зајакнување на демократијата преку унапредување на родовата еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество“ имплементиран од страна на Фондацијата Kvinna till Kvinna и Организација на жените на општина Свети Николе, а финансиран од страна на Делегација на Европската унија.

Преку едукација до подобрување на статусот на текстилните работнички и младите жени во општеството.

Date: април 4, 2019
Client: Текстилни работници и средношколци
Project Type: Родова еднаквост на локално ниво

Период на имплементација:

1 април 2019 - 31 декември 2019.

Активности:

 • Промотивни материјали, во форма на флаери и постри.
 • Продукција на инфографици.
 • 2 работилници со текстилни работнички за Родова Еднаквост.
 • 1 Семинар за Младинска врсничка едукација за Родова Еднаквост.
 • 5 Врснички едукации за Родова Еднаквост низ средните училишта во Штип и Кочани.
 • Фото-инасталација на тема Родова Еднаквост.
 • Завршен настан и промоција на резултатите.

Цели:

 1. Зголемена практика на поднесување жалби за кршење на човекови / жени и работнички права;
 2. Подобрено знаење на младите за родова еднаквост.

Резултати:

 1. Едуцирани текстилни работници за родова еднаквост;
 2. Едуцирани млади на тема родова еднаквост.