Создади мрежа на знаење, препознај, пријави прекршувања права.

Date: март 16, 2019
Client:
Project Type: Создади мрежа на знаење, препознај, пријави прекршувања права .

Цел:

  1. Анкети и собирање информации за застапеност на современото ропство во индустријата за облека и свеста на младите за нивните права.

Резултати:

  1. Релевантни информации за реалната состојба во текстилната индустрија, образовани млади луѓе и работници, предлог за понатамошно спроведување.