Проектот е финансиски поддржан од  Меѓународниот центар Олоф Палме и Шведска. Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Гласен Текстилец – Штип и не ги одразува ставовите на Олоф Палме центарот и Шведска.

 

Организирани граѓани за организирана иднина 2023

Date: август 21, 2023
Client: Текстилни работници, Општа јавност, средношколци
Project Type: Социјален дијалог, Работнички права, Едукации

Период на имплементација:

1 јануари 2023 - 31 декемрври 2023

Буџет:

600.000,00 SEK

Активности:

  1. Правна помош;
  2. Судски постапки;
  3. Врснички едукации #ГиЗнамСвоитеРаботничкиПараваЈаЗнамСвојатаМоќ
  4. Мониторинг на Законот за работни односи;
  5. Институционална поддршка;
  6. Текстилијада 7, 2023 година.

Медиуми:

  Контакт лице: Благојче Дишоски, електронска пошта: blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk