Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг!

Date: јануари 1, 2022
Client: Текстилни работнички и работници кои се дел од пазарот на трудот
Project Type: Дискриминација и мобинг

Информации за проектот:

 • Период на имплементација: 1 јануари 2022 до 31 јануари 2023.
 • Износ: 15.000,00 ЕУР.
 • Донатор: Реактор - Истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“. Акцијата е финансирана од Европската Унија и ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида).
 • Активности:

 1. Промотивни материјали, банер и кампања на социјалните мрежи;
 2. Кампања за мобинг во неколку рурални и урбани средини;
 3. Видео стории за мобинг;
 4. Координативни средби со претставници на институции;
 5. Анализа.
 
 • Главна цел:

 • Специфични цели:

 • Резултати:

Проектот „Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг“, имплементиран од Гласен Текстилец е поддржан од Реактор - Истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“. Акцијата е финансирана од Европската Унија и ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида). Оваа објава е создадена со финансиска поддршка на Европската Унија, ко-финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида). Содржината е единствена одговорност на Гласен Текстилец и не ги одразува ставовите на Европската Унија или Сида.