НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

  1. Ревизорски извештај за финансискиот извештај од проектот „Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од Источниот регион“, за 2020-2021 година. Погледни го тука.
  2. Ревизорски извештај за финансискиот извештај од проектот „Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од Источниот регион 2“, за 2022 година. Погледни го тука.
  3. Ревизорски извештај за консолидираниот финансиски извештај од проектот „Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од Источниот регион 2“, за 2023 година.